LIÊN HỆ KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0961.494.792

KHU VỰC MIỀN BẮC

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN 3 CÀNG LÔ 2 SỐ VIP MIỀN BẮC,giá : 3.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng : BIDV , VIETINBANK , VIETCOMBANK....

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT: 0961.494.792 : ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN 3 CÀNG LÔ 2 SỐ VIP MIỀN BẮC

NGÀY DÀN 3 CÀNG LÔ 2 SỐ VIP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY BÁO SỐ KẾT QUẢ
17/11/2018 342 574 TRƯỢT
16/11/2018 324 567 TRƯỢT
15/11/2018 235 995 ĂN 3 CÀNG LÔ 995
14/11/2018 412 416 TRƯỢT
13/11/2018 435 665 ĂN 3 CÀNG LÔ 665
12/11/2018 254 558 ĂN 3 CÀNG LÔ 558
10/11/2018 823 569 ĂN 3 CÀNG LÔ 823
09/11/2018 225 376 ĂN 3 CÀNG LÔ 376
08/11/2018 526 087 TRƯỢT
07/11/2018 431 526 ĂN 3 CÀNG LÔ 431
06/11/2018 314 578 ĂN 3 CÀNG LÔ 314
05/11/2018 452 489 ĂN 3 CÀNG LÔ 489
04/11/2018 000 470 ĂN 3 CÀNG LÔ 470
03/11/2018 509 790 TRƯỢT
02/11/2018 002 138 ĂN 3 CÀNG LÔ 138
01/11/2018 026 779 ĂN 3 CÀNG LÔ 779
31/10/2018 024 478 TRƯỢT
30/10/2018 824 832 ĂN 3 CÀNG LÔ 832
29/10/2018 457 575 ĂN 3 CÀNG LÔ 575
28/10/2018 458 363 ĂN 3 CÀNG LÔ 363
27/10/2018 513 444 ĂN 3 CÀNG LÔ 444
26/10/2018 577 698 TRƯỢT
25/10/2018 922 677 ĂN 3 CÀNG LÔ 922
24/10/2018 568 671 ĂN 3 CÀNG LÔ 568
23/10/2018 679 797 ĂN 3 CÀNG LÔ 797
22/10/2018 112 121 ĂN 3 CÀNG LÔ 112 121
21/10/2018 949 668 ĂN 3 CÀNG LÔ 668
20/10/2018 459 823 TRƯỢT
19/10/2018 029 092 ĂN 3 CÀNG LÔ 092
18/10/2018 078 079 ĂN 3 CÀNG LÔ 079
17/10/2018 608 672 TRƯỢT
16/10/2018 749 867 ĂN 3 CÀNG LÔ 867
15/10/2018 532 873 ĂN 3 CÀNG LÔ 873
14/10/2018 030 467 ĂN 3 CÀNG LÔ 030
13/10/2018 578 547 TRƯỢT
12/10/2018 827 873 ĂN 3 CÀNG LÔ 827
10/10/2018 708 497 ĂN 3 CÀNG LÔ 708
09/10/2018 629 785 TRƯỢT
08/10/2018 622 084 ĂN 3 CÀNG LÔ 084
07/10/2018 887 098 ĂN 3 CÀNG LÔ 887
06/10/2018 756 785 TRƯỢT
05/10/2018 746 447 ĂN 3 CÀNG LÔ 447
04/10/2018 101 690 ĂN 3 CÀNG LÔ 101
02/10/2018 536 686 TRƯỢT
02/10/2018 847 874 ĂN 3 CÀNG LÔ 874
01/10/2018 850 295 ĂN 3 CÀNG LÔ 295
30/09/2018 519 691 ĂN 3 CÀNG LÔ 519
29/09/2018 536 163 TRƯỢT
28/09/2018 158 185 ĂN 3 CÀNG LÔ 158
27/09/2018 210 566 ĂN 3 CÀNG LÔ 210
26/09/2018 332 745 TRƯỢT
25/09/2018 179 156 ĂN 3 CÀNG LÔ 179
24/09/2018 203 230 ĂN 3 CÀNG LÔ 203
23/09/2018 220 621 ĂN 3 CÀNG LÔ 220 621
22/09/2018 157 456 ĂN 3 CÀNG LÔ 157
21/09/2018 546 564 TRƯỢT
20/09/2018 136 123 ĂN 3 CÀNG LÔ 136
19/09/2018 508 580 ĂN 3 CÀNG LÔ 508
18/09/2018 497 467 ĂN 3 CÀNG LÔ 497
17/09/2018 745 754 TRƯỢT
16/09/2018 529 592 ĂN 3 CÀNG LÔ 529
15/09/2018 001 123 ĂN 3 CÀNG LÔ 001 123
14/09/2018 863 092 ĂN 3 CÀNG LÔ 863
13/09/2018 618 953 ĂN 3 CÀNG LÔ 953
12/09/2018 746 852 TRƯỢT
11/09/2018 748 784 ĂN 3 CÀNG LÔ 748
10/09/2018 635 997 ĂN 3 CÀNG LÔ 997
09/09/2018 526 683 TRƯỢT
08/09/2018 993 997 ĂN 3 CÀNG LÔ 993
07/09/2018 357 087 ĂN 3 CÀNG LÔ 087
06/09/2018 458 760 TRƯỢT
05/09/2018 935 847 ĂN 3 CÀNG LÔ 935
04/09/2018 502 704 ĂN 3 CÀNG LÔ 704
03/08/2018 507 696 TRƯỢT
02/08/2018 648 187 ĂN 3 CÀNG LÔ 187
01/09/2018 849 785 ĂN 3 CÀNG LÔ 849
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC