TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
0.49% 4 lượt
03
0.49% 4 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
0.62% 5 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
1.23% 10 lượt
09
1.36% 11 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.36% 11 lượt
12
1.23% 10 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.37% 3 lượt
15
0.49% 4 lượt
16
0.37% 3 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
0.99% 8 lượt
19
2.10% 17 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.49% 4 lượt
22
0.37% 3 lượt
23
0.86% 7 lượt
24
1.23% 10 lượt
25
1.11% 9 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
1.60% 13 lượt
31
1.11% 9 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
0.37% 3 lượt
34
0.86% 7 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
1.11% 9 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
1.36% 11 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
0.25% 2 lượt
45
2.10% 17 lượt
46
0.49% 4 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
0.62% 5 lượt
49
0.86% 7 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
0.49% 4 lượt
55
1.11% 9 lượt
56
1.11% 9 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.86% 7 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.99% 8 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
1.36% 11 lượt
64
0.62% 5 lượt
65
1.73% 14 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
1.48% 12 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
1.11% 9 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
1.48% 12 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
0.86% 7 lượt
80
1.23% 10 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
1.85% 15 lượt
84
2.22% 18 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
0.86% 7 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
0.86% 7 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
1.36% 11 lượt
93
0.74% 6 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
0.99% 8 lượt
96
1.11% 9 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
0.86% 7 lượt

Quảng cáo