TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
1.11% 9 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
1.36% 11 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
0.74% 6 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
1.23% 10 lượt
15
0.74% 6 lượt
16
0.86% 7 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.74% 6 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
1.23% 10 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
1.36% 11 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
0.74% 6 lượt
28
0.49% 4 lượt
29
1.36% 11 lượt
30
0.49% 4 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.37% 3 lượt
35
1.23% 10 lượt
36
1.36% 11 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.62% 5 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
2.10% 17 lượt
42
0.62% 5 lượt
43
1.23% 10 lượt
44
1.23% 10 lượt
45
1.73% 14 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
1.36% 11 lượt
51
0.62% 5 lượt
52
0.49% 4 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
1.11% 9 lượt
58
0.25% 2 lượt
59
1.60% 13 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
0.62% 5 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
0.49% 4 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
0.49% 4 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
0.74% 6 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
1.48% 12 lượt
76
1.36% 11 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
1.23% 10 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.49% 4 lượt
82
1.85% 15 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
0.49% 4 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.74% 6 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
1.11% 9 lượt
91
0.62% 5 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
1.23% 10 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
1.11% 9 lượt
99
1.23% 10 lượt

Quảng cáo