TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 26/08/2021 - 26/09/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
5.13% 4 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
5.13% 4 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
5.13% 4 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
3.85% 3 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
5.13% 4 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
1.28% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
3.85% 3 lượt

Quảng cáo