TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 6 lượt 55 2 lượt 84 18 lượt
71 5 lượt 59 2 lượt 19 17 lượt
11 4 lượt 65 2 lượt 45 17 lượt
51 4 lượt 01 1 lượt 83 15 lượt
83 4 lượt 08 1 lượt 65 14 lượt
00 3 lượt 09 1 lượt 30 13 lượt
04 3 lượt 19 1 lượt 67 12 lượt
09 3 lượt 20 1 lượt 74 12 lượt
24 3 lượt 24 1 lượt 09 11 lượt
27 3 lượt 27 1 lượt 11 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 93 1 lượt 44 2 lượt
95 1 lượt 86 1 lượt 33 3 lượt
90 1 lượt 83 1 lượt 22 3 lượt
85 1 lượt 78 1 lượt 16 3 lượt
81 1 lượt 73 1 lượt 14 3 lượt
76 1 lượt 64 1 lượt 54 4 lượt
75 1 lượt 61 1 lượt 46 4 lượt
73 1 lượt 60 1 lượt 21 4 lượt
72 1 lượt 57 1 lượt 15 4 lượt
70 1 lượt 54 1 lượt 03 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 05, 16, 22, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 57, 59, 62, 63, 64, 66, 69, 77, 79, 82, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo