XS Mega 6/45 12-09-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.086.062.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 26-09-2021

Kỳ 783: Chủ Nhật, 12-09-2021

  • 04
  • 08
  • 21
  • 29
  • 33
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 2 14.139.591
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 750 300.000
Giải 3 11647 30.000

Quảng cáo